Qui SomQUI SOM:
Som persones vinculades al moviment ecologista, pacifista, de defensa dels animals, naturista, d’ajuda al tercer món, consum ecològic i solidari, medicina natural, naturalista i excursionista, feminista, tècnics, professionals, ciutadans/es i empresaris verds amants de la natura i compromesos amb el medi ambient.

QUÈ VOLEM:

RECONCILIAR LA HUMANITAT AMB LA NATURA
En les últimes dècades, les societats industrialitzades han desenvolupat un model econòmic i tecnològic, de producció i consum de béns i serveis, que ha ocasionat gravíssims desequilibris i desastres ecològics, han esgotat, a un ritme vertiginós, els recursos renovables i no renovables, abocant multitud de substàncies tòxiques en els diferents ecosistemes, causants de la pol·lució creixent del Planeta.
Els efectes d’aquest impacte en el Medi-Ambient i la Natura ha estat i continua essent la desaparició continuada d’espècies animals i vegetals, la pèrdua de la qualitat de vida de milions de persones en els països industrialitzats i la misèria a què es condemna a viure a gran part de la Humanitat, especialment en el països del Tercer Món.

ELS VERDS proposem un model de civilització econòmic, tecnològic, social i cultural compatible amb l’equilibri natural, el benestar i la qualitat de vida de tots els habitants del nostre planeta.

UNA ECONOMIA ECOLÒGICA AL SERVEI DE LES PERSONES

ELS VERDS proposem introduir en els sistemes productius tecnologies netes, més eficients energèticament i basades en el reciclatge i reutilització de matèries primeres, que permetin la prosperitat de la societat, ecològicament sostenible.
Pretenem donar prioritat a noves activitat econòmiques, que no destrueixin el Medi-Ambient i que generin ocupació, riquesa i benestar.
Veiem necessari posar en marxa un programa de transició urgent cap a l’ús d’energies renovables, potenciant l’agricultura ecològica, l’arquitectura bioclimàtica, el turisme verd responsable, i la reconversió medi-ambiental de tots aquells sectors industrials i productius anti-econòmics i perjudicials per al Medi-Ambient.
ELS VERDS proclamem, en una societat cada dia més tecnificada i amb una capacitat de producció més alta que la demanda del mercat per absorbir la producció generada, la flexibilització de la jornada de treball, amb l’objectiu de diversificar i ampliar les opcions laborals, obrint així nous horitzons per a les persones, i donant prioritats a l’oci, l’educació, la cultura i una vida feliç.

QUALITAT DE VIDA ECOLÒGICA
Augmentar la qualitat de vida dels ciutadans/es és un objectiu prioritari d’ ELS VERDS. 
Per aconseguir-ho proposem eliminar, d’una manera dràstica, factors com la contaminació ambiental i laboral, el trànsit rodat en els centres històrics de les ciutats, i potenciar els transports públics i l’ús de la bicicleta, multiplicant les zones verdes, estimulant el consum de productes ecològics que no perjudiquin el Medi-Ambient ni la salut i introduir les medicines naturals en la Seguretat Social.
ELS VERDS defensem el dret a un entorn urbanístic humà i ecològic, que faciliti la convivència de les persones, així com una activitat sociocultural participativa i creativa.

REGENERACIÓ DE LA VIDA PÚBLICA
ELS VERDS treballarem per aconseguir que les administracions públiques estiguin al servei dels ciutadans i no aquests al servei de l’Administració. Que la funció pública no constitueixi un mitjà d’enriquiment sinó una prestació de servei a la comunitat.
Reduirem les duplicitats de competències entre les diferents administracions públiques, eliminant l’actual malbaratament de recursos econòmics, augmentant les competències de les administracions més properes als ciutadans/es, com els Ajuntaments, incrementant fins a un 30% els recursos públics que gestionin, fent així possible una administració més eficient dels nostres impostos.
ELS VERDS proposem mesures eficaces, perquè els ciutadans puguem defensar-nos dels abusos dels polítics i funcionaris, per la seva gestió o incompliment de les seves funcions, mitjançant mesures legals que facin rectificar la seva actuació immediatament o siguin cessats dels seus càrrecs.

DEMOCRÀCIA, IGUALTAT I INTEGRACIÓ
L’aprofundiment de la Democràcia com a activitat quotidiana és un dels nostres principals objectius polítics. ELS VERDS defensarem formes de participació més directes en la presa de decisions polítiques, que facin possible una major col·laboració i responsabilitat dels ciutadans/es en la gestió política.
ELS VERDS proposem el control de la funció, la limitació de mandats i mecanismes de seguiments públics de les funcions dels càrrecs electes per part dels ciutadans com a mesures contra la corrupció i els privilegis polítics.
ELS VERDS eliminarem totes les traves jurídiques i barreres culturals perquè les dones puguin realitzar-se humanament i socialment en igualtat de condicions que els homes, així com altres col·lectius humans que per diversos motius quedin exclosos o marginats de la societat, posant tot els mitjans econòmics, tècnics i humans per fer-ho possible.

UN MÓN SENSE FRONTERES, PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA

ELS VERDS estem per la supressió de totes les fronteres polítiques i culturals que impedeixen que totes les persones d’aquest planeta puguin circular, viure, treballar i gaudir d’una vida digna en qualsevol lloc.
Ens definim per una política de cooperació, pau i solidaritat entre els ésser humans.
Defensarem una Europa dels Ciutadans, Pobles i Regions amb unes institucions democràtics i representatives de la voluntat directa de les persones que la conformen, solidària amb els països del Tercer Món, ajudant-los, econòmicament i tècnicament a sortir de la situació de misèria en què es troben, sense que es vegin obligats a destruir els seus recursos naturals com a moneda de canvi per a resoldre els seus problemes.

Cap comentari:

ELSVERDS.BARCELONA